Kilka słów o egzaminie

Egzamin jest obowiązkowy

Trzy przedmioty:

Typy zadań na egzaminie

Dodatkowe 5 minut

Wynik egzaminu

Rekrutacja do szkoły średniej

Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Język Polski

Instrukcje

LISTA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH:


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej