Aktualności


Wydarzyło się...

Zapraszamy do działu wydarzeń na naszej stronie, co działo się w szkole w KWIETNIU zobaczysz tutaj.


Egzamin na KARTĘ ROWEROWĄ 2015

Ważne terminy:

  • do 8 maja wypełniony przez rodziców ARKUSZ ZALICZEŃ na kartę rowerową z aktualnym zdjęciem 45 x 35 mm;
  • 14 maja - czwartek, egzamin teoretyczny (do ćwiczeń zalecany bezpłatny program Krzysztofa Markowskiego "KARTA ROWEROWA");

Daniel Podkowicz


Dokumenty rekrutacyjne już dostępne

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z dokumentacją odnośnie rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Głobinie oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Głobinie.

Dokumentacja dostępna w zakładce =>Dokumeny rekrutacyjne


Język kaszubski w naszej szkole - zapisy

Takie czy inne pochodzenie nie przeszkadza w poznawaniu obcego języka i nie inaczej trzeba patrzeć na naukę kaszubskiego.
W naszej szkole od września 2014 roku 32 uczniów z klas I-IV bierze udział w tego typu zajęciach dodatkowych.
Staramy się, by lekcje były ciekawe, a dzieci chętnie w nich uczestniczyły....

czytaj całość

WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE NABORU

  • Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek, składany na zasadzie dobrowolności, przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej ) ....pobierz wniosek....
  • Wnioski składa się do 20 kwietnia roku szkolnego, poprzedzającego naukę języka kaszubskiego przez ucznia.
  • Uczniowie mogą zacząć naukę w dowolnym momencie, np. w klasie I lub II.
  • Wnioski są ważne do czasu ukończenia szkoły.

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ SZKOŁY

W dniach 26.02.2013 r.- 06.03.2013 r. zespół Wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadził w naszej szkole badanie ewaluacyjne, w trakcie którego zbierano informacje na temat działań szkoły w zakresie realizacji wymagań, które zostały postawione przez państwo wobec placówek oświatowych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań: PEŁNA TREŚĆ RAPORTU

Dyrektor szkoły : Renata LemisiewiczOgłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej
Nowoczesne przeglądarki