Aktualności

U W A G A
Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Drodzy Rodzice. Zamieszczamy do pobrania zestaw podręczników i ćwiczeń dla poszczególnych klas na przyszły rok szkolny. ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


Już dostępne listy dzieci przyjętych

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z:

Dyrektor: R. Lemisiewicz


ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Informuję, iż rozpoczęły się zapisy do świetlicy szkolnej dla dzieci z klas 0-III. Zainteresowani rodzice winni wypełnić odpowiedni wniosek /w załączeniu / oraz potwierdzić na nim fakt zatrudnienia. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły, którym rodzice/opiekunowie prawni nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Rodzice uczniów, przebywających w świetlicy szkolnej jedynie w oczekiwaniu na autobus, w/w wniosków nie wypełniają.

DO POBRANIA KARTA ZGŁOSZENIA

Dyrektor: R. Lemisiewicz


RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ SZKOŁY

W dniach 26.02.2013 r.- 06.03.2013 r. zespół Wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadził w naszej szkole badanie ewaluacyjne, w trakcie którego zbierano informacje na temat działań szkoły w zakresie realizacji wymagań, które zostały postawione przez państwo wobec placówek oświatowych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań: PEŁNA TREŚĆ RAPORTU

Dyrektor szkoły : Renata LemisiewiczOgłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej
Nowoczesne przeglądarki